Hero Collection ابتدایی کالکشن قهرمان همه الگوها را می توان به صورت جداگانه بارگیری کرد
یا همه با هم به عنوان کشویی
جست و جوی نمونه ها
قهرمانان را می سوزاند جلوه های ظریف کن برنز چشم نواز چشم نوازی است
روی سرصفحه های تصویر خود
الگوی بعدی
ویدئو قهرمان با فیلم ها ماژول های جذاب ایجاد کنید.
HTML5 ، YouTube و Vimeo پشتیبانی می شوند.
جست و جوی بعدی
Parallax پارالکس قهرمان لایه ها را به حرکات ماوس پاسخ داده و سفارشی کنید
سطح اختلاف منظر برای ایجاد یک صحنه با ارزش.
جست و جوی بعدی
Bubble Morph حباب سرگردان قهرمان افزودنی حباب سرگردان یک محصول خاص تولید می کند ،
ارگانیک و کاملاً قابل تنظیم است.
الگوی بعدی
Particle ذره ای قهرمان مجموعه قهرمانان را دریافت کنید ذرات به شما امکان می دهد ذرات شگفت انگیزی ایجاد کنید
اثرات با بسیاری از ایستگاه از پیش تنظیم و گزینه های مختلف.